Proizvodi

Industrijski usisivač

Visokoefikasni uređaji za čišćenje, idealni za industrijske prostore. Robusni i pouzdani, dizajnirani da izdrže intenzivnu upotrebu.

Pneumatske komponente

Ključni elementi za automatizaciju i kontrolu vazdušnog pritiska. Inovativni dizajn za optimalne performanse i dugotrajnost.

Hidraulične komponente

Esencijalni delovi za hidraulične sisteme, garantuju visoku preciznost i snagu. Idealni za zahtevne industrijske aplikacije.

Hidraulične polu-platforme i platforme

Proizvodimo kompletne hidraulične polu platforme i platforme za istovar kamiona, bez građevinskog dela.

Pneumatski transport

Projektujemo i izvodimo pneumatski transport raznih rasutih materijala, pod pritisni i nad pritisni…

Otprašivači

Radimo vrećaste otprašivače raznih filtracija po Vašem zahtevu sa filter površinama, vrećama sa pneumatskim i vibro otresanjem.

Hidraulična makazasta platforma

Proizvodimo hidraulične makazaste platforme raznih dimenzija i nosivosti sa kompletnom automatizacijom.

Doziranje tečnosti (aditiva) u mešaonu

Proizvodimo kompletnu celinu doziranja aditiva u mešaonu sa pratećim elementima i kompletnom automatizacijom celog sistema.